top of page

מפגש בתהליך של 3 חודשים

  • שע 30 דקות
  • Online zoom

תיאור השירות

פגישה אישית עם ליאור מתוך 13 מפגשים בתהליך


מדיניות ביטולים

תנאי הביטול כפי שנקבעים בחוק. אם ברצונך לבטל את השירות, עליך לשלוח הודעה בכתב להפסקת השתתפותך. ניתן לשלוח את ההודעה לכתובת הדוא"ל lior.lifecoach@gmail.com ובהודעת הביטול יש לציין את השם המלא, כתובת הדוא"ל שנרשמה באתר ואת ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך. בעל המערכת רשאי לגבות דמי ביטול ולהחזיר תשלומים, כגון דמי סליקה ששולמו עבור כרטיס האשראי, והכל בהתאם לחוק. בעל המערכת רשאי לשנות את מדיניות הביטול מעת לעת לפי שיקול דעתו ובהתאם לחוק. בעל המערכת רשאי לבטל או לסיים את השירות ולסיים חלק או כל פעילות באתר בכל עת ומכל סיבה, ללא חובת הפירוט והודעה מוקדמת, חוץ מתחייבות להחזיר את התשלום היחסי לימים שבהם נחסמה הגישה למערכת, כלולה שלא נבעה מהפרת תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלך.


פרטי איש הקשר

lior.lifecoach@gmail.com


bottom of page