top of page

תקנון

ברוכים הבאים וברוכות הבאות! הגעתם.ן לאתר www.lior-lifecoach.co.il (להלן: "האתר") המשתייך לליאור סלוני, ע.פ 313559486 הממוקם ביגאל אלון 48 בתל אביב. השימוש באתר מחוייב להוראות התקנון המצוין בדף זה. תנאי השימוש המצורפים, כוללים את מדיניות הפרטיות (להלן, ביחד: "ההסכם") תקפים עבורך בתור משתמש באתר. יש להתייחס בקפידה ולעיין בתקנון מכיוון שהצטרפותך מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. באישור המשתמש שקרא והסכים להוראות התקנון, לא תהיה לו ולאדם שמטעמו תביעה כלפי מפעילת האתר. שפת התקנון עשויה להשתמש לפעמים בשפת זכר ולפעמים בשפת נקבה, והכוונה היא לכל המינים כאחד.

 

השימוש באתר ובתוכן המוצג בו מתבצע על פי החלטות מפעיל האתר, והמשתמש אחראי לשימוש בתוכן. השימוש בתוכן המוצג באתר, בקורסים ובמוצרים השונים המוצעים על ידי ליאור סלוני, יהיה באחריות המשתמש בלבד! התוכן: התוכן מוצע לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי לחלוטין. כל שימוש מסחרי באתר, בתוכן, או בכל רכיב שבו אסור במוחלט. המידע המסופק על ידי השירות, וכן התוכן, הקורסים והמאמרים המוצגים או מובאים בו מיועדים לספק שירות עיוני ולספק מידע כללי בלבד, ובעיקרם מיועדים לפרסום מידע לימודי ומידע כללי לציבור הרחב בנושאים שנדונים באתר.

 

ליאור סלוני אינו אחראי לעדכון המידע באתר, וכל המידע המוצג באתר נכון לתאריך כתיבתו וליאור אינו נושא אחריות בגין נזקים שעשויים להיגרם לצד אחר, ישירה או עקיפה, עקב הסתמכות על המידע הכלול באתר כפי שמצוי. בעת הרשמתך למערכת במקומות המיועדים לכך, כולל רכישות, עשויים להידרש ממך פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, מין, כתובת מגורים ועוד פרטים כגון יצירת קשר (כגון דוא"ל/טלפון) וכדומה. יש לוודא שהפרטים שלך הם נכונים ומדויקים. אסור ליצור יותר משם משתמש אחד ו/או להתחזות לגורם או לאדם אחר ו/או לעשות שימוש במערכת בדרך שבה אתה מתחזה לגורם אחר בלעדי רשותו, ואסור גם להציג מצג שקרי ביחס לצד שלישי או לנושא אחר. בזמן ספק שירותים מסוימים, המערכת עשויה להעניק לך גישה למערכת ו/או לחלקים ממנה ולהזין סיסמה. הגישה יכולה להיות בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל או לפרק זמן מוגבל על פי שיקול דעת בעל המערכת ("תקופת הגישה באמצעות סיסמה"). כאשר ניתנת גישה כזו, היא ו/או הסיסמה הינם אישיים ואין להעבירם לגורם אחר או לתת לגורם אחר גישה או הרשאה להשתמש בהם/בה או במערכת. יש לדווח למערכת באופן מידי על ניסיונות חדירה למערכת או גישה לא מורשית לחשבונך. יש להבין כי בעל המערכת רשאי, אך לא מחויב, להתקין אמצעי אבטחה המתבצעים על מנת לוודא ששימוש בסיסמה וגישה שניתנו לך אל המערכת נעשים בתום לב ועל ידך בלבד, וכי לא יעשה שימוש רע במערכת.

האדם או היחידה אשר מנהלת את המערכת רשאית, אך אין לה בחובה, להתקין טכנולוגיה על הקבצים המזהים את המשתמש ו/או אמצעים דומים לגבי מוצרים, ו/או להשתמש באמצעים נוספים להבטיח שהמשתמשת במערכת אינה מעבירה תוכן לצדדים שלישיים ללא רשות ו/או משתמשת בהם באופן לא חוקי על פי הסכם זה. לאחר תפוגת תקופת הגישה באמצעות הסיסמה, או לתוכן שאין צורך בסיסמה עבורו אך גישתו מוגבלת, כולל בכל שלב מאוחר יותר, המנהלים של המערכת רשאים למנוע/לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה, כולל אזורי התמיכה, ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידי המשתמשת, וזאת בלעדי פגיעה בכל זכות ו/או הגנה חוקית המקובלת על פי הדין ו/או תקנון המערכת, עקרונות ההסכם ותנאי השימוש, במקרה של סיום מוקדם יותר של הגישה למערכת ו/או במקרה של אובדן ו/או מחיקת נתונים בתקופה מוקדמת יותר.

רכישות, ביטולים והחזרים:

 1. בעל המערכת יכול לאפשר לרכוש מנויים לתכניות שונות וקורסים, ואף לאפשר רכישת מוצרים ושירותים נוספים.

 2. תנאי הרכישה מפורטים בהודעת ההצטרפות שנשלחה אליך בדוא"ל.

 3. המחירים באתר הם או יהיו מצויינים בש"ח וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. בעל המערכת רשאי לשנות את המחירים מעת לעת.

 4. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal וכל דרך אחרת שתוגדר באתר לתשלום אחד, אלא אם המערכת מאפשרת תשלומים פרושים.

 5. תנאי הביטול כפי שנקבעים בחוק.

 6. אם ברצונך לבטל את השירות, עליך לשלוח הודעה בכתב להפסקת השתתפותך. ניתן לשלוח את ההודעה לכתובת הדוא"ל lior.lifecoach@gmail.com ובהודעת הביטול יש לציין את השם המלא, כתובת הדוא"ל שנרשמה באתר ואת ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.

 7. בעל המערכת רשאי לגבות דמי ביטול ולהחזיר תשלומים, כגון דמי סליקה ששולמו עבור כרטיס האשראי, והכל בהתאם לחוק.

 8. בעל המערכת רשאי לשנות את מדיניות הביטול מעת לעת לפי שיקול דעתו ובהתאם לחוק.

 9. בעל המערכת רשאי לבטל או לסיים את השירות ולסיים חלק או כל פעילות באתר בכל עת ומכל סיבה, ללא חובת הפירוט והודעה מוקדמת, חוץ מתחייבות להחזיר את התשלום היחסי לימים שבהם נחסמה הגישה למערכת, כלולה שלא נבעה מהפרת תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלך.

 10. עליך לעשות שימוש בלעדי בכרטיס האשראי שבבעלותך. הוראה לחיוב שסופקה לרכוש את המנוי, המוצר או השירות תחייב גם כרטיס אשראי אחר שיבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

 11. בעל המערכת, וגם המערכת עצמה, עשויים להציע מוצרים ושירותים מסוימים בחינם או במבצעים לתקופות שונות, עבורך או עבור משתמשים אחרים, על פי שיקול דעתם. הם רשאים להוסיף ולהסיר מוצרים ושירותים מסוגים שונים, כגון הרצאות, סדנאות, ייעוצים, מוצרים או שירותים אחרים. יש לך כחוקרת לברר את תנאי הרכישה, הביטול וההחזרה ישירות מהצדדים המוציאים את המבצעים והמוצרים, ולוודא את הכללים שלהם לגבי שליחת הדיוור, תנאי השימוש באתרים, ומדיניות הפרטיות. יש להבין כי בעל המערכת והצדדים המוציאים את המבצעים אינם אחראים לתוכן ואיכות המוצרים והשירותים האמורים להימצא במסגרת המבצעים.

 

כלליות:

 1. בעל המערכת שומר על הזכות לשנות את עיצובה, שמה, כתובת האחסון ומתכונתה, לעדכן אותה וכל חלק בה, להוסיף או להפחית שירותים, מוצרים ויישומים, ולהשבית את השימוש בהם, כולם או חלקם (למשל, לביצוע תחזוקה, שדרוג או פעולות אחרות), לסרב לרישום אדם או למחוק או למנוע גישה למשתמשים, תוך שיקול דעתו של בעל המערכת, ללא הודעה מוקדמת והבהרה, בכל זמן ובכל אזור במערכת. כל זאת, כולל את הסיבות השונות לכך.

 2. המערכת לא תגבה תשלום על כל החומרים שנכנסים או מתווספים למערכת. בעת השימוש במערכת, אתה מתחייב שלא להטיל טענות, דרישות או תביעות הנוגעות לתקלות במערכת, מחיקת חומרים, חסימת גישה או כל נושא אחר הקשור לכך, בין על ידי בעל המערכת או כל צד אחר. בנוסף, בעל המערכת ומי מטעמו לא יהיו אחראים לנזקים או הוצאות שנגרמו לך או לאדם אחר כתוצאה מפעולות בידי בעל המערכת או מגורם אחר.

 3. פעילותך במערכת אינה יוצרת שותפות, יחסי עובד-מעסיק, שימוש בשם המסחרי של המערכת או זכויות מוגנות אחרות, אלא שימוש בשירות בהתאם לתנאים המצויינים כאן.

 4. המערכת מכילה קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותה או בשליטתה של בעל המערכת. אנו אינו מתחייבים ואיננו אחראים לתוכן, התנהלות, פרטיות או מדיניות האבטחה של אתרים אלה, ושימושך בהם נעשה על אחריותך הבלעדית.

 5. ניתן לשנות את תנאי השימוש הללו מעת לעת ולפי שיקול דעת בעל המערכת. עליך לבדוק תקופית את התנאים ולהיכנס לאתר לעדכון אודות שינויים ועדכונים.

 6. תנאי השימוש הללו כתובים בשפה העברית ואותם יש לפרש לפי הוראותן ובנוסף, בכל הקשור לשימושך במערכת, יחולו הוראות החוק הישראלי בלבד. בעל המערכת ואתה קובעים שיפוט משפטי בירושלים בלבד כמדוקק בלעדית בכל רקע שיפוטי הקשור לתנאי השימוש הללו או בשימושך במערכת.

 7. במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה לבין המידע המסופק במערכת, יפורשו הדברים בצורה הכי טובה כדי להשלים את התנאים הללו זה את זה. אם פירוש זה אינו אפשרי, יחול המקובל בהסכם זה. 

 8. בעל המערכת רשאי לשנות או לשלול כל זכות או הרשאה שניתנה לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לסגור אזור מסוים במערכת לצמיתות או לזמן קצר, להעבירו לכתובת אחרת, ולשנות את שמו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בלתי תלות בכך על כל חובת החזר כספי. 

 9. השלטון או החוסר אכיפה של בעל המערכת על זכות או הוראה מתוך הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על אותה זכות או הוראה ולא ייחשבו כתקדים לבאות. אם הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא תיאפשר שיפוע בשאר הוראות הסכם זה, שישמרו בתוקפן המלא.

 10. הכותרות במסמך זה נועדו לשימוש נוח בלבד ואין להם שום ערך פרשני לכל עניין שנכתב במסמך זה. 

 11. התנאים המפורטים במסמך זה מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ומבטאים את כל הסכמתם. כל הסכם או הבנה קודמים אינם בתוקפם כאחריהם. 

 12. בכל מקום שבו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה כוללת גם את הזכר ובהפך, ובכל מקום שבו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה כוללת גם את הרבים ובהפך. כל הכוונה לגבר מתייחסת גם לארבעים ובהפך. בכל מקום שבו כוונת המימוש היא לאדם בודד, הכוונה כוללת חקירה פרטית, והסיסמה שניתנה היא סיסמה אישית. כל תאגיד, איגוד קולקטיבי, משפחה וכדומה אינם רשאים לרכוש גישה למערכת או להעניקה לעובדיהם, ספקיהם, בני משפחה או קשורים אחרים, ללא אישור מראש בכתב ופרטי מבעל המערכת.

 

הגבלות תוכן

 1. המערכת עשויה לכלול אזורים אינטראקטיביים ספציפיים, שיכולים להיערך, לשנות, להרחיב או לצמצם לפי שיקול דעת בעל המערכת לצורך ניהול נושאים ספציפיים או כלליים ולהוסיף אליהם או להוריד מהם קהלי יעד בכל עת. יש לציין שעשויים להיות מקרים בהם תכנים מסוגים שונים ישותפו, כולל טקסטים, יצירות, מידע, מוזיקה, סימני מסחר, צילומים, וידאו, גרפיקה, יישומים או כל תוכן אחר (בשמות "תוכן" או "תכנים"). תנאי הסכם זה, כולל מדיניות הפרטיות, חלים על כל התוכן והשימוש בו, והם באחריות הבלעדית שלך בתור משתמשת.

 2. אם יש במערכת אזורים אינטראקטיביים, אתה חייב להתרחק משפה גסה וחסרת הנחתום, לא לפרסם תוכן לסוגיה שלא קשורה לאזור הנושא המסוים או שעשויה להיות מסוימת ולא לעשות פעולות שמטרתן לפגוע במערכת או בצדדים שלישיים המשתתפים בה. כמו כן, יש להימנע מהשמצה, פגיעה בשם טוב, פרסום חומרים תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה, איומים, פגיעה בפרטיותם או בזכות הפרסום של אדם אחר, וכן כל פעולה אחרת שעשויה להזיק למערכת או לצדדים שלישיים. אתה גם חייב להימנע מפגיעה בטעם הטוב, ברגשות הציבור, בהצגת מצגי שווא או הטעיות, בהפרת זכויות יוצרים, ובפרסום של שירותים, מוצרים, עסקים או אנשים באופן לא הולם או מותאם לתקנות. גם אין לפרסם או להשתמש במידע אישי של אנשים אחרים לצורך מטרות עסקיות, קידום אישי או תחרות עם המערכת, אלא אם קיבלת הרשאה מוחלטת מבעל המערכת. אתה גם לא יכול להפץ, לפרסם או להשתמש בתוכן הקשור לאדם אחר או להציג מידע שמזהה אדם אחר, למעט אם אתה האפוטרופוס החוקי והבלעדי שלו ובהתאם לדין. בנוסף, אסור לפרסם או להשתמש בתוכן הקשור לילדים בלתי מצליחים אלא אם אתה הורם החוקי ומורשה שלהם, עפ"י דיני הנוער. למרות זאת, אם אתה פורסם את השירות או העסק שאתה מקדם כחלק משימושך במערכת, אתה חייב לגלות לקהל המשתמשים שמדובר בשיווק עצמי וכל המידע שניתן על ידך הוא באחריותך הבלעדית ואין בו משום לפרוץ את החוק או לפגוע בצד שלישי.

 3. השימוש במערכת עשוי לכלול תוכן שמועלה על ידי משתמשים (מתייחסים אליהם כ"תכני משתמשים") וגם תוכן שמועלה על ידי גורמים שלישיים (מתייחסים אליהם כ"תכני צד ג'"), כולל פרסומות ומידע אודות פעילויות. כל הזכויות, כולל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים במערכת, בתוכניה ובתוכן הקשור (כולל לוגו הפעילות/פעילויות המקדימות אותה/אותם בעל המערכת, וכן גרפיקה, עיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות באופן בלעדי לבעל המערכת חוץ מתכנים שמועלים על ידי משתמשים ותכני צד ג' אשר אינם שייכים לבעל המערכת.

 4. מבלי להפריע לאיחור הכללי של הסעיף הקודם, בעל המערכת השקיע וממשיך להשקיע זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ומשאבים אחרים רבים, כולל איסוף נתונים, מידע ורעיונות, בניית שיטות עבודה, פורמטים ואגירה, והפיכתם לנגישים ונוחים לך ולמשתמשים האחרים. לכן, אפילו אם התכנים והיצירות האלה לא שייכים לבעל המערכת ו/או אינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, השימוש בהם הינו מורשה רק לשימוש פרטי ואין להעתיקם, להעבירם ו/או לשלוט בהם כמו שימוש מסחרי (כולל העתקה, העברה, פרסום לציבור, שכירה, ביצוע פומבי, שידור, פרסום, הפצה ויצירת חומרים נגזרים) בכל מדיה, פלטפורמה או צורת אחסון, הן בשלמותם והן בחלקם - כל אלה אסורים מוחלטות.

 5. האיסור הקודם מחייבך גם ביחס לתוכן ומידע המועברים על ידי משתמשים אחרים ו/או גורמים שלישיים. יש להדגיש כי לבעל המערכת ו/או לצדדים המתייחסים אין אחריות להפרת ההנחיות הקובעות בהסכם זה ואין ביכולתם למעקב, לשלוט או להיות מודעים לכל שימוש פסול בתוכן של משתמשים אחרים או תוכן המפר זכויות יוצרים.

 6. יתכן גם שבאזורים מסוימים במערכת יופקו תכנים על ידי המערכת ו/או משתמשים אחרים, או יונגשו ותאפשר הנגשה של תכנים מצדדים שלישיים, ויתכן גם קישור לאתרי תוכן של צדדים שלישיים עבורך כמשתמשת. לבעל המערכת, המערכת וכל מי שלפיהם נותנים את התכנים אין בכל אחריות עליהם או על דיוקם. כל שימוש בתכנים מצדדים שלישיים או בתכנים שמסופקים על ידי משתמשים אחרים במערכת הוא אחריותך הבלעדית.

 7. בעת העלאתך או שיתוף תוכן (כולל טקסטים ותמונות), מידע או נתונים כלשהם, או הצעת רעיון לשדרוג או שיפור המערכת או בקשה הקשורה אליה, את מבצעת זאת על אחריותך הבלעדית וללא דרישה מבעל המערכת. כמו כן, את מצהירה כי התוכן, המידע או הנתונים המועלים הם יצירתך המקורית או פרי יצירת עטך, ו/או שקיבלת, ככל שנדרש, את כל הרשאות השימוש הנדרשות על פי הדין ועל פי ההסכם הזה, וכי אין בשימוש זה פגיעה בכל דין או צד ג' וכי את מעניקה לבעל המערכת ולכל מי מטעמו רישיון בלתי חוזר לעשות בהם שימוש או לנצל אותם לרבות שימוש מסחרי על פי שיקול דעתם הבלעדית של בעל המערכת ו/או מי מטעמו, כולל עריכה, יצירת יצירות נגזרות או מושכות (כולל תרגומים או עיבודים), העתקת החומרים והיצירות הנגזרות או המושכות, הצגתם, הוצאתם לפועל ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי או פרסומי וניצולם בכל דרך שהיא, והכל ללא הגבלת זמן, מדיה (קיימת כיום או עתידית), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים, בין בכל אזור במערכת ו/או באתרים חברתיים ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתם של בעל המערכת. יש לציין כי הרשאות אלו ניתנות בלעדית, בלי דרישה או תמורה מצידך או מצידם של מי מטעמך, וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה או דרישה בקשר לכך או בקשר לעריכתם או שינוייהם של התוכנים ו/או לבעיטת קרדיט ליוצרים שלהם. כמו כן, יש לציין כי בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות למחוק כל תוכן שיחולק ויחשב כלא ראוי, מזיק או שאינו עונה על דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, בהתאם לשיקול דעת בלעדי של בעל המערכת, ובכל מקרה לא יחול על בעל המערכת אחריות בנוגע לכך.

 8. הנכם מחויבים שלא לחשוף למשתמשים אחרים מידע רגיש שמצוין במערכת, משום שלא ניתן להבטיח כי המידע לא ייחשף בגלל תקלות במערכת, פעולת צדדים שלישיים או בדרך אחרת. מסכים ומובהר כי בפרסום כל נתון, מידע או תוכן אישי או אחר במערכת, אתה מוותר על כל טענה לגבי הפרטיות והסודיות (כולל סודיות עסקית במקרה של חשיפת פרטים רגישים הקשורים לעסקים שלך). מובהר כי המערכת אינה יכולה לנטור את המידע שמועלה למערכת על ידך או על ידי צדדים שלישיים, אבל בעל המערכת רשאי לעיין בתכנים, בין היתר כדי לוודא עמידה בתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות ולפעול לפי שיקול דעתם בקשר לתוכן שהועלה, מבלי שיחובה על המערכת לקחת אחריות ובלעדיות, או לדווח או להסביר את החלטותיהם ופעילותם ביחס לתוכן הנדבך.

 

אחריות ותביעות:

 1. המערכת, בעל המערכת וכל הגורמים המשתתפים לא יהיו אחראים לכל סוג של נזק (כולל נזק ישיר או עקיף, פציעה פיזית או רכושית) ולא יהיו אחראים לכל הוצאה או הפסד כספי שיגרמו לך כמשתמש או לכל מי שמייצג אותך בקשר לנושאים הקשורים למערכת או לשימוש בה.

 2. ללא פגיעה בכלליות המצויים לעיל, ייתכן שבמסגרת התוכן שיועלה למערכת יהיו המלצות או מידע אודות פעילויות שונות, בין שהן ייווצרו על ידי המערכת עצמה, יסופקו על ידי צדדים שלישיים או יועשה שיתוף של תוכן של משתמשים אחרים.

 3. בנוסף, יתכן ותופיענה במערכת הודעות פרסומיות ותוכן דומה נוסף. חשוב לציין כי המערכת אינה מתחייבת לוודא את הדיוק של כל הפרטים המופיעים במערכת, את אמיתותם ואיכותם בקשר לפעילות, הצהרות המשתמשים או צדדים שלישיים. לכן, עליך להתייחס כצרכנית זהירה ולבדוק היטב את איכות השירותים, המוצרים והתוכן לפני שתתייחסי אליהם, תעשי בהם שימוש או תשתמשי בהם. יש לציין כי השימוש בהמלצות ורעיונות שניתנים במערכת יחייב מחשבה ושיקול דעת, התאמה לסיכונים ויתרונות הרלוונטיים לעסק שלך, ולקבלת ייעוץ פיננסי, משפטי או חוות דעת פרטנית מתאימה לפני החלטה בנושא. עליך גם לקחת בחשבון שהמידע המועבר במערכת הוא מידע כללי ואינו בהכרח מותאם לעסק שלך או לכל עסק אחר ולפעילות שלו. יש להבחין כי המידע המופיע במערכת אינו מהווה ייעוץ מקצועי אישי או תחליף לו. חשוב לציין כי השימוש בכל מידע המופיע במערכת ובאופן היישום שלו או במוצרים המשווקים דרך המערכת והמומלצים על ידה הם באחריותך בלבד.

 4. ללא פגיעה בתוכן הסכם זה בכל מקום, המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם אינם אחראים לכל נזקים, הוצאות או חסרון כיס שעשויים להיגרם לך, למי מטעמך או לצדדים שלישיים. בנוסף, אין להם אחריות כלשהי לאובדן, חסרון כיס או נזקים ישירים או עקיפים, ברכוש, גוף, נפש וכו', שעשויים להתרחש כתוצאה משימוש במערכת, כולל אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, חשיפת מידע אישי או נתונים אישיים, התקפי אבטחה, וירוסים, תוכנות זדוניות, באגים, רובוטים, עכבישים, תוכנות ריגול, סורקים, קבצים מזיקים או כל כלי אחר המיועד לפריצה או התעללות באמצעי אבטחה ואימות, וגם נזקים שיכולים להתרחש כתוצאה מפרסום תוכן מציק, מגונה או פוגע, או מהתנהגות לא חוקית של צדדים שלישיים או הפרת הסכם זה על ידי משתמשים או צדדים שלישיים אחרים.

 5. במקרה שבו נקבע על ידי רשות מוסמכת כי בעל המערכת אחראי משפטית, לא תהיה לו אחריות על סכום התשלום ששולם לו במהלך חצי השנה שבה נעשה על ידי המשתמש שימוש במערכת. יתכן גם שלא תהיה הידועה כל דרישה מצד המשתמש להפקדה או החזרת כל תשלום, על פי שיקול דעת בעל המערכת, בשל אי הודאה שלו באחריות כלשהי או ויתור על כל זכות, תביעה או טענה שעשויים להתייחס אליו.

 

מדיניות ופרטיות:

 1. מדיניות זו מספקת לך מידע בנוגע לנתונים שנאספים על ידי המערכת כדי לעזור לך לקבל החלטה מושכלת אם להשתמש במערכת או להימנע ממנה.

 2. במהלך השימוש שלך במערכת (כולל התקשורת עם המערכת, התכתבויות עם משתמשים אחרים וביצוע פעולות נוספות במערכת), יובאו נתונים אודותיך שינאספו במערכת.

 3. המערכת אוספת מידע המאפשר לזהות אותך, כולל פרטים כמו כתובת מגורים, שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, ומידע אחר דומה כמו כתובת IP של המחשב שלך, מזהה הדפדפן שבו אתה משתמש, שירותים או מוצרים שהשתמשת בהם או קנית, או שהם עניינו אותך, פרטים על דפי האינטרנט ואזורים אחרים במערכת ומחוץ לה, בהם ביקרת, זמני הגישה, קואורדינטות מיקום, סוג המכשיר הנייד שברשותך, סוג הדפדפן הסלולארי שאתה משתמש בו, וכו'.

 4. המערכת עשויה להשתמש במנגנונים כגון "עוגיות" (cookies). עוגיות הן קבצים קטנים הנשלחים למחשבך כאשר את מבקרת באתר מסוים, או בעזרת כלים דומים המשמשים לתפקיד דומה (כמו "flash cookies"), גם באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך). נתינת הוראה למחשב שלא לקבל ו/או למחוק קבצים מסוג זה עשויה להשפיע על חווייתך כמשתמשת ולגרום לאפליקציות מסוימות במערכת שלא יעבדו או יתפקדו כראוי.

 5. המערכת עשויה להשתמש במידע הנאסף לצורך ניתוח סטטיסטי, יצירת קבוצות חברתיות, חלוקת שוק ופילוחים נוספים, כדי לספק את השירותים שהיא מציעה, לשפר ולהעשיר את חוויית המשתמש שלך ו/או של משתמשים אחרים, לתמוך בך כמשתמש ולהעביר אליך הודעות. כמו כן, המערכת עשויה לספק לך מידע, חומרי פרסום ושיווק, כולל הצעות מיוחדות ומבצעים, באמצעות כל דרך טכנולוגית הנבחרת על ידי המערכת, כולל דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי ועוד.

 6. בעת הרשמתך למערכת, גם דרך דפי המכירה והנחיתה, וגם במסגרת הצעות בונוס והטבות או מדריכים אחרים שמוצעים במערכת, בין אם הם משוייכים לבעלי המערכת או לשותפיהם העסקיים, וגם במקרה שאת מסכימה לרכוש מוצר או שירות, בין אם הם מוצרים או שירותים של בעלי המערכת או של שותפיהם העסקיים, או בעת עניין בנושאים הקשורים להם, את מסכימה לקבל דיוור דרך דוא"ל ואמצעים נוספים, כפי שנקבע על ידי בעלי המערכת ושותפיהם העסקיים. כך תהיה לך גישה למידע, חומרי פרסום ושיווק, כולל הצעות מיוחדות ומבצעים, באמצעות טכנולוגיות שבחרו בעלי המערכת, כולל דוא"ל, טלפון סלולרי ועוד. מעמדך גם מראה את עניינך בקבלת הדיוור, גם מבעלי המערכת וגם משותפיהם העסקיים. בנוסף, את מצהירה שאת מודעת לכך שתוכן הדיוור שתקבלי עשוי להיות פרסומי, גם אם לא נחשב כזה על ידי בעלי המערכת ו/או אין סימון של פרסומיות. תוכן פרסומי יישלח אליך עם כל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ותיתכן גם שימוש באמצעים אחרים.

 7. אם תבקשי לא לקבל דיוור פרסומי בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, תוכלי להסיר את עצמך מרשימת הדיוור על ידי לחיצה על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך למערכת על רצונך שלא יישלח דיוור פרסומי לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעלי המערכת שומרים לעצמם את הזכות ליצור עמך קשר בכדי להעביר הודעות חשובות לגבי המערכת או מידע אחר שאינו פרסומי.

 8. על ידי הסרתך מרשימת הדיוור, אין בכך מניעה להתמודד עם תכנים פרסומיים ו/או שיווקיים שהמערכת משתמשת בהם, גם דרך האתרים שבבעלות המערכת, רשתות חברתיות ותחומים אחרים במערכת.

 9. המערכת תספק אמצעים סבירים לשמירה על המידע שנאסף על ידה ולמניעת העברתו לגופים שלישיים שאינם רשאים לקבל את השירותים או המוצרים המוצגים בתנאי השירות והפרטיות המפורטים. בכל זאת, בשימוש במערכת המופעלת באמצעים סלולאריים או מקוונים, אין התחייבות שמידע או פרטים לא יחשפו באופן לא מתוכנת או כתוצאה מפעילי המערכת. יש להבין כי אין המערכת חסינה לחלוטין מפני פריצות, ובעלי המערכת ואנשי העסקים הקשורים אליה אינם אחראים על כשלים או פריצות במערכות האבטחה של צדדים שלישיים, כולל ספקי שירותי האחסון. על פי תנאי השימוש הכלליים, בעלי המערכת רשאים למסור פרטים אישיים ומידע אחר במקרים בהם נדרשים משפטית או לצורך טיפול בתביעות משפטיות, לשם הגנת המערכת או עיבוד נתונים לצורך מיזוג או רכישה, ולמתן הגנה על אינטרסים לגיטימיים של המערכת. על כן, בשימוש במערכת מסכימים לפטור בעלי המערכת וכל הקשורים אליה מכל אחריות ונזקים ישירים או עקיפים שעשויים להיגרם לך או לאנשים אחרים, בקשר לנושאים המתוארים לעיל, כולל חדירה למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכדומה.

 10. המדיניות הפרטית אינה חלה על איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים, כולל ספקים חיצוניים הנוהגים לגבות תשלומים עבור מוצרים המוצעים במערכת וגם אתרים שמקשרים אליהם ומפרסמים, כאשר מופיעים בהם, אזורים קשורים כמו אלה הנמצאים ברשתות חברתיות. אנא התייעצי עם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו כדי להבין איך הם עושים שימוש במידע האישי שלך וכיצד הם אוספים מידע הקשור אליך. יש להבין, כי בעל המערכת אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספקים חיצוניים ובשימושך במערכת מצהירה ומתחייבת שכל המידע נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, ועשוי תוך כדי בדיקת האיכות, המהות והתקיפות של השירות שמוענק על ידי אותם צדדים שלישיים.

 11.  המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה, כמו רשתות חברתיות, יכולים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. בכל זאת, יש להבין כי המערכת ו/או בעלי המערכת ו/או כל מי מטעמם אינם אחראים על תוכנים שהועתקו ו/או חשפו טרם המחיקה שלהם על ידי צדדים שלישיים. אף אם התוכן הוסר, יש לקחת בחשבון שהמערכת ו/או אזורים קשורים, כמו רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת, לצורך עסקי תקין ו/או כדי לעמוד בדרישות החוק ו/או לפי מדיניותם ודרישותיהם.

סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים

 1. בשימושך במערכת הנך מצהירה על הסכמתך ובטובתך, במקרה של סכסוך, לפני הפניה לערכאות, תישלח פניה לבעל המערכת על-מנת לפרט את טענותיך, ולפי הצעתו של בעל המערכת לנהל הליך של פשרה, תסכימי לכך. במקרה כזה יתקיים מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכים נכונות. אם הליך הגישור לא יצליח, הצדדים יפנו להליך של בוררות ניטראלית. זהותם של המגשרים ו/או הבוררים תקבע על ידי "יתרו - המוסד לפתרון סכסוכים" ובהתאם לדרישת בעל האתר יתנהל הליך הADR באמצעים מרחוק, כמו שימוש בפונקציות אינטרנטיות שאינן דורשות נוכחות פיזית של הצדדים בהליך. מוסכם כי הדין המהותי הנפוץ במדינת ישראל יחול במלואו.

 2. בשימושך במערכת הנך מצהירה על הסכמתך ומתחייבת להודיע למערכת על כל נושא שעשוי להיות מעורב בסכסוך במועד סביר לאחר גילויו, ובכל מקרה - לא יותר משישה חודשים מגילוי כל נזק או עילת תביעה, וכי במידה ולא תעשה כן, תיחשב העילה העומדת בבסיס הסכסוך כעילה שהתיישנה.

 3. בשימושך באתר הנך מצהירה ומסכימה כי בכל מקרה שינון מכללי הסכם זה שלך, יהיו בעל המערכת מורשים לדרוש ולקבל פיצוי בסכום של 7,000 ₪ בשל כל הפרה, ללא צורך בהוכחה של נזק. כמו כן, יושארו בך זכויות לדרוש ולקבל כל סעד אחר המגיע לך, חוץ מפיצוי המוסכם, על-פי שיקול דעתך הבלעדי, כולל (אך לא רק) נזקים, אובדן מוניטין, עגמת נפש והוצאות שתתברר כי נגרמו לך. במקרה של דרישה, טענה או תביעה שהוגשה לבעל המערכת על ידי צד שלישי בשל פעולותיך או השליטה שלך, בעל המערכת יהיה רשאי (אך לא חייב) להעביר את התביעה או הטענה אליך ואז יהיה עליך לטפל בהן תוך פרק זמן סביר שיקבע בעל המערכת. אם לא תעשי כך, בעל המערכת רשאי לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי. יש להבהיר כי דברים האמורים לעיל אינם פוגעים בשיקול דעתו הבלעדי של בעל המערכת בנוגע לדרישות להסרת תכנים פוגעניים או הפרת זכויות צד שלישי, ובמקרה כזה הוא רשאי לפעול גם בלעדי הודעה מראש על פי שיקול דעתו ולקבל כל סעד ופעולה שהוא רואה לנכונה על פי הדין ו/או תנאי מסמך זה.

 

פניות אל המערכת

 1. אם יש לך שאלה בנושא המערכת, אנא יידע אותנו באמצעות הדוא"ל הבא: lior.lifecoach@gmail.com

 2. אם אתה מאמין שזכויותך או זכויות הצד השלישי נפגעו עקב השימוש במערכת, אנא צור קשר עמנו וציין בפירוט את הנזק ומספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך. הצוות המפעיל של המערכת יעשה מאמץ לטפל בפניה בהקדם, אך אין התחייבות לגבי זמן התגובה והמענה לפניות, וגם אין התחייבות למתן הבקשה שנמסרה בפניה. במקרה של מענה כזה, יהיה עליך לשתף פעולה עם בעלי המערכת בקשר לכל שאלה ודרישה וגם לחתום על כל מסמך הנדרש לאכיפת הזכויות.

 3. המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את התנאים לשימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך קיבל ייעוץ ממומחים המקצועיים לגבי קבלתם, ומכיר בכך שהם ברורים לו והוא מסכים להם במלואם, וכי לא יהיו לו טענות או תביעות כלשהן כלפי החברה בקשר אליהם. ליאור סלוני מאחל לכם חוויה נעימה ובטוחה בגלישה!

bottom of page